ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกโต้วาทีวันรพี

ศึกโต้วาทีวันรพี   ครั้งที่ ๑    

     เชิญนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที

ในหัวข้อ

ปราบคนโกงด้วยคุณธรรมดีกว่านำด้วยกฎหมาย

ชิงทุนการศึกษาทุนละ ๓,๐๐๐ บาท/๑,๐๐๐ บาท(พร้อมเกียรติบัตร)

                                                           วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  

                                                       ณ ห้องประชุมนิพนธ์ อินสิน(๓๒๗) เวลา (๑๓.๐๐น.- ๑๔.๐๐น.)

                                             อาคาร ๓ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี ๑-๔ สมัครเป็นทีมๆละ ๔ คน (แนบสำเนาบัตร น..หรือบัตรประชาชน)

 รับแบบฟอร์มและสมัครได้ที่  สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร๓ชั้น๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ติดต่อสอบถามที่.ปริฉัตร ภูจิตร ๐๘๖-๕๗๙๗๘๒๓ หรือ พี่คำล่า ๐๘๕-๑๖๗๘๗๕๘

                  (ด่วนรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป/หมดเขตรับสมัคร ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้วันที่ : 26 ก.ค. 2554
ที่มา : สาขาวิชานิติศาสตร์
อ่าน : 956