ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกตอบปัญหากฎหมายวันรพี

ศึกตอบปัญหากฎหมายวันรพี ครั้งที่๑

เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สมัครตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย

        ชิงทุนการศึกษาทุนละ ๒,๐๐๐ บาท/๑,๕๐๐ บาท/๑,๐๐๐บาท/ชมเชย ๕๐๐ บาท ๓ รางวัล(พร้อมเกียรติบัตร)

                                                           วันที่๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

        ณ ห้องประชุมนิพนธ์ อินสิน(๓๒๗)  เวลา (๑๔.๓๐น.-๑๕.๓๐น.)

                                            อาคาร ๓ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชั้นปีที่ ๑-๔ สมัครเป็นทีมๆละ ๒ คน (แนบสำเนาบัตร น..หรือบัตรประชาชน)

รับแบบฟอร์มและสมัครได้ที่  สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร๓ชั้น๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ติดต่อสอบถามที่ .ปริฉัตร ภูจิตร ๐๘๖-๕๗๙๗๘๒๓ หรือ พี่คำล่า ๐๘๕-๑๖๗๘๗๕๘

            (ด่วนรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป/หมดเขตรับสมัคร ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้)วันที่ : 26 ก.ค. 2554
ที่มา : สาขาวิชานิติศาสตร์
อ่าน : 1519